Archiwum

Jak osiągnąć oczekiwany efekt? Selektywna zbiórka odpadów w gminie

3 lata temu 0

Trudno jest mówić o generalnych działaniach gmin, które przyczynią się do osiągnięcia do 2020 r. zakładanych poziomów odzysku i recyklingu. Jak pokazały pierwsze miesiące działania

Co z tym surowcem?

3 lata temu 0

W związku ze znowelizowaniem ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach pojawia się wiele pytań dotyczących odbieranych surowców wtórnych i ich jakości. Celem zmian

Nieszczęścia chodzą parami

3 lata temu 0

No i mamy kolejny projekt rozporządzenia Ministra Środowiska dotyczący instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Nie chciałbym jednak już w żaden sposób odnosić się do