Archiwum

Projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

3 lata temu 0

Sejm uchwalił rządowy projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Aktualnie projekt ustawy został przekazany Prezydentowi

Efektywność ekonomiczna RIPOK-u

3 lata temu 0

Na ekonomiczny wynik regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych mają wpływ koszty związane z zagospodarowywaniem odpadów. Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w

Pora na RIPOK-i nowej generacji

3 lata temu 0

Obecną sytuację instalacji MBP przedstawia szeroko komentowany raport przygotowany przez firmę AK NOVA na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Bez względu na to, czy zgadzamy