Czy biogaz może pomóc Europie uniezależnić się od Rosji?

Czy biogaz może pomóc Europie uniezależnić się od Rosji?

Unsplash// autor: WeSideTrip

Kolejny dzień wojny w Ukrainie trwa. Państwa członkowskie Unii Europejskiej starają się powstrzymać władze Rosji przed dalszymi atakami. Część krajów domaga się nałożenia na Rosję radykalnych sankcji. Jednak kilka z państw członkowskich jest temu przeciwnych. Skąd taka rozbieżność w polityce krajów w obecnej sytuacji?

Skąd kraje Unii Europejskiej biorą gaz?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta, choć komplikuje podejmowanie stanowczych działań skierowanych w politykę Rosji. Mimo, że znaczna część krajów pobiera gaz z 3, a nawet 13 źródeł, jak wynika z danych Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki dla większości europejskich krajów pierwszym dostawcą gazu jest Rosja. Istnieje więc spora szansa, że część krajów boi podjąć się stanowcze działania z uwagi na obawę utraty bezpieczeństwa energetycznego swojego kraju.

Kraje uzależnione od rosyjskiego gazu

Do czego potrzebny jest nam gaz?

Gaz jest powszechnie wykorzystywany zarówno w naszych domach jak i w przemyśle. Stanowi jeden z filarów bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz jest obecnie najczystszą dostępną energią używaną na szeroką skalę. Z gazu korzystamy gotując posiłki, ogrzewając domy i fabryki oraz służy jako paliwo do samochodów osobowych i pojazdów używanych w przemyśle. Wytwarzana jest z niego także energia elektryczna. Gaz ziemny ma również zastosowanie w przemyśle chemicznym.

Czym jest biogaz i jak obecnie go wykorzystujemy?

Biogaz jest mieszaniną gazów. Powstaje w wyniku beztlenowego rozkładu materii organicznej, czyli w wyniku rozkładu bioodpadów. Obecnie samoczynnie powstaje on na składowiskach śmieci, jednak energia z niego powstała nie jest nigdzie magazynowana, a uwalnia się prosto do atmosfery, zanieczyszczając ją. Aby było możliwe zgromadzenie i użycie biogazu potrzebne jest stworzenie specjalnych instalacji fermentacji bioodpadów.

Czytaj więcej: Sieć instalacji fermentacji

Jaka jest różnica między gazem ziemnym, a biogazem?

Biogazu możemy użyć wszędzie tam, gdzie obecnie używa się gazu ziemnego. Biogaz jest mniej energetyczny, ale oczyszczony do postaci bio-metanu jest w stanie spełnić te same standardy co gaz ziemny i być wykorzystywany jako bio-CNG.

Czy biogaz jest w stanie dać nam niezależność?

W chwili obecnej ciężko odpowiedzieć na to pytanie, jednak biorąc uwagę, że w Unii Europejskiej każdego roku marnujemy 88 mln ton żywności można założyć, że stworzenie specjalnych instalacji fermentacji do przetwarzania bioodpadów może być jedną ze składowych uniezależnienia się od rosyjskiego gazu przez kraje Europy.

Czytaj więcej: Szanse, możliwości i bariery dla wykorzystania bioodpadów

Działania Stowarzyszenia Biorecykling na rzecz gospodarowania bioodpadami

Jako Stowarzyszenie Biorecykling od 6 lat podejmujemy działania mające na celu zapobieganie marnowaniu energii, która pochodzi z bioodpadów. Staramy się wspierać i rozwijać ideę powszechnego recyklingu bioodpadów oraz prowadzimy działania edukacyjne w tym zakresie. Chcemy, aby potencjał bioodpadów jako surowca został zauważony i zaczął być wykorzystywany na szeroką skalę.