Szkolenie praktyczne – Selektywna zbiórka bioodpadów

Dowiedz się w jaki sposób zgodnie z przepisami selekcjonować odpady kompostowalne.

Stowarzyszenie na rzecz recyklingu bioodpadów Biorecykling zaprasza na szkolenia warsztatowe Selektywna zbiórka bioodpadów. Przeprowadzimy dla Państwa szkolenia w dniach: 15 i 16 września 2021.

Szkolenia kierujemy do:

  • kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla w jednostkach samorządu terytorialnego oraz związków międzygminnych
  • przedstawicieli władz gminy odpowiedzialnych za zarządzanie gospodarką odpadową
  • radnych członków komisji środowiskowych
  • kierowników referatów związanych z gospodarką odpadami
Sobolak Andrzej

Andrzej Sobolak

Stowarzyszenie na rzecz recyklingu bioodpadów Biorecykling

Tomasz Wojciechowski

dr inż.Tomasz Wojciechowski

GWDA Sp. z. o.o.

PRAWNICY

Michał Hertmanowski

Kancelaria Adwokacka HSZ –Hertmanowski, Staryk, Zmórzyński

 

Marcin Zmórzyński

Kancelaria Adwokacka HSZ –Hertmanowski, Staryk, Zmórzyński

EKSPERCI

Emilia den Boer

dr inż. Emilia den Boer

Politechnika Wrocławska

 

dr inż. Barbara Kozłowska

Politechnika Łódzka

 

Tomasz Kajdan

ekspert i praktyk przetwarzania bioodpadów – technologie mokre

Wojciech Pawlikowski

specjalista instytucji certyfikujących

Jacek Banel

specjalista informatycznych systemów wsparcia zarządzania odpadami

 

Maciej Jarosz

ekspert i praktyk przetwarzania bioodpadów – technologie suche

TEMATYKA SZKOLEŃ WARSZTATOWYCH:

  • aktualny stan prawny dotyczący selektywnej zbiórki bioodpadów, projektowane zmiany
  • obowiązki uczestników systemu gospodarowania odpadami
  • modele zbiórki bioodpadów akceptowane przez mieszkańców
  • dobre praktyki zbiórki bioodpadów w Polsce oraz na świecie
  • istotne elementy specyfikacji przetargowej na odbiór i zagospodarowanie bioodpadów

Czas trwania szkolenia: 9.00 – 15.00

Szkolenie zostanie zakończone uzyskaniem przez uczestników CERTYFIKATU.

Współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach „Szkolenia praktyczne dla samorządów i liderów lokalnych – selektywna zbiórka bioodpadów” realizowanego w ramach programu priorytetowego nr 5 “Międzydziedzinowe – Edukacja Ekologiczna”, w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej