Protokół rozstrzygnięcia zapytania Zapytanie ofertowe nr 1/12/2020