Przegląd Komunalny

Efektywność ekonomiczna RIPOK-u

3 lata temu 0

Na ekonomiczny wynik regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych mają wpływ koszty związane z zagospodarowywaniem odpadów. Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w

Pora na RIPOK-i nowej generacji

3 lata temu 0

Obecną sytuację instalacji MBP przedstawia szeroko komentowany raport przygotowany przez firmę AK NOVA na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Bez względu na to, czy zgadzamy

Jak osiągnąć oczekiwany efekt? Selektywna zbiórka odpadów w gminie

3 lata temu 0

Trudno jest mówić o generalnych działaniach gmin, które przyczynią się do osiągnięcia do 2020 r. zakładanych poziomów odzysku i recyklingu. Jak pokazały pierwsze miesiące działania

Co z tym surowcem?

3 lata temu 0

W związku ze znowelizowaniem ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach pojawia się wiele pytań dotyczących odbieranych surowców wtórnych i ich jakości. Celem zmian

Nieszczęścia chodzą parami

3 lata temu 0

No i mamy kolejny projekt rozporządzenia Ministra Środowiska dotyczący instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Nie chciałbym jednak już w żaden sposób odnosić się do

Odpady ulegające biodegradacji lekiem na pustynnienie gleb

3 lata temu 0

Szacuje się, że całkowita ilość bioodpadów wytwarzanych rocznie w Unii Europejskiej wynosi od 76,5 do 102 mln ton odpadów spożywczych i ogrodowych zawartych w zmieszanych