Zapytanie ofertowe nr 01/07/2021 – wykonanie 2 filmów edukacyjnych

W związku z realizacją projektu pt.  „Szkolenia praktyczne dla samorządów i liderów lokalnych – selektywna zbiórka bioodpadów” realizowanego w ramach programu priorytetowego nr 5 “Międzydziedzinowe – Edukacja Ekologiczna”, realizowanego na podstawie umowy nr: 1580/2020/Wn50/EE-EE-OP/D ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej    w formie dotacji Stowarzyszenie Biorecykling ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące:

Wykonanie 2 filmów edukacyjnych wraz z opracowaniem linii kreatywnej dla filmów, przygotowaniem szczegółowych scenariuszy, realizacją zdjęć oraz produkcją i postprodukcją filmów.

Napisz komentarz

Zobacz wszystkie komentarze