Archiwum

„Zero Waste” a bioodpady

2 lata temu 0

Idea „Zero Waste” wymaga bardzo jednoznacznego wyjaśnienia, czy należy ją rozumieć dosłownie, czy jest to tylko przenośnia, bo różnice w rozumieniu wywołują poważne konsekwencje. Od

Skuteczne zwalczanie odorów w gospodarce odpadowej

3 lata temu 0

Zakłady zagospodarowania odpadów, a szczególnie RIPOK-i, mogą być znaczącym źródłem powstawania uciążliwości zapachowych dla okolicznych mieszkańców. Prowadzi to często do bardzo poważnych konfliktów, które stanowią

Hamulec dla biorecyklingu

3 lata temu 0

Gdy w mediach komentowane były tematy związane ze smogiem i czystością powietrza, w instytucjach europejskich trwały prace związane z zapewnieniem czystości mórz i oceanów. Pod

Jak zachęcać do selektywnej zbiórki bioodpadów?

3 lata temu 0

Dotychczas zbierane selektywnie frakcje surowcowe: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne stanowią mniej niż 50% strumienia odpadów, nawet po doliczeniu frakcji wielomateriałowej, która jest zbierana

Co dalej z polskim recyklingiem?

3 lata temu 0

Uczestnicząc w konsultacjach zmian przepisów prawa odpadowego, wywołanych częstymi pożarami magazynów odpadów, dochodzę do wniosku, że przedstawiciele Ministerstwa Środowiska nie odkryli pierwotnej przyczyny powstawania tych

Okiem praktyka

3 lata temu 0

Niestety, dotyczy to nie samych pożarów magazynów i składowisk odpadów, które ostatnio są codziennie w nagłówkach wiadomości, ale reakcji władz na te zjawiska. O szkodliwości

Biorecykling kontra smog

3 lata temu 0

 Efektywnie realizowana selektywna zbiórka bioodpadów przyczyni się do likwidacji wielu kłopotów związanych z odorami, które będą powstawały, gdy frakcja ta trafi – jak dotychczas –

Gotowe rozwiązania w selektywnej zbiórce bioodpadów

3 lata temu 0

Obowiązek odrębnej zbiórki bioodpadów wynika z pakietu o gospodarce o obiegu zamkniętym, co związane jest z celami w zakresie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu

Rzeczywistość w gospodarce bioodpadami

3 lata temu 0

W ostatnich miesiącach prowadzimy jako Stowarzyszenie Biorecykling wiele interesujących rozmów z przedstawicielami samorządów i instalacji zagospodarowania odpadów o obowiązku selektywnego zbierania bioodpadów. Selektywna zbiórka bioodpadów

Biorecykling domknie GOZ

3 lata temu 0

Recykling bioodpadów powinien być równie ważny, a może nawet ważniejszy niż recykling surowcowy. Jak najwięcej biomasy powinno bowiem wracać do gleby. Coraz większego znaczenia nabierają