Archiwum

Selektywna zbiórka odpadów w gminach – zysk czy tylko koszty?

2 lata temu 0

Selektywna zbiórka jest jednym z priorytetów gospodarki odpadami. Surowce zebrane w ten sposób charakteryzują się dobrą jakością, wymaganą w procesach recyklingu. W Polsce poziom selektywnie

Zmiany, zmiany, zmiany…

2 lata temu 0

Głównym celem zmian proponowanych przez Ministerstwo Klimatu jest powstrzymanie szalonych podwyżek cen za zagospodarowanie odpadów komunalnych, które wywołały falę wzrostów stawek opłaty od mieszkańców. Czy

Po epidemii świat nie będzie taki sam

2 lata temu 0

Obecna epidemia wraz ze świadomością, że jesteśmy podatni jako społeczeństwo na różnego rodzaju choroby, daje nam przesłanie, że w przyszłości musimy być przygotowani na tego

Postulaty spełniane na opak

3 lata temu 0

Powstanie Bazy Danych Odpadowych było jednym z postulatów branży odpadowej, ale realizacja tego postulatu mocno mija się z jej oczekiwaniami. Aż strach myśleć o innych

Mieszkańcy nie muszą być skazani na uciążliwości zapachowe

3 lata temu 0

Zakłady zagospodarowania odpadów – szczególnie dawne regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), a obecne instalacje komunalne (IK) – mogą stanowić znaczące źródło powstawania uciążliwości zapachowych

Odpady z nieruchomości niezamieszkałych

3 lata temu 0

Od 6 sierpnia 2019 r., kiedy prezydent podpisał nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, minęło już trochę czasu, ale większość samorządów jeszcze

Biorecykling jako najstarszy przykład gospodarki obiegu zamkniętego

3 lata temu 0

Bioodpady powinny być traktowane jako najcenniejszy surowiec, mogący użyźniać glebę i być źródłem czystej, odnawialnej energii. Dlatego w nowoczesnej gospodarce XXI wieku trzeba zupełnie zmienić

Przetrwają tylko nieliczni

3 lata temu 0

W Polsce nie ma warunków, by spełnić wymagane przez unijne prawo poziomy recyklingu. Mało tego – ciągle zmieniające się przepisy, zamiast ułatwiać, utrudniają zadanie samorządom.