Archiwum

Po co policja w odpadach?

3 lata temu 0

O konieczności wyspecjalizowanej i profesjonalnej kontroli prowadzonej przez powołaną do tego policję środowiskową (odpadową) od kilku lat mówi branża odpadowa. Niestety, apele te pozostają bez

W oczekiwaniu na zmiany

3 lata temu 0

Tak można zdefiniować stan, w którym znajduje się obecnie branża odpadów komunalnych. Najlepiej pokazały to niedawno zakończone w Poznaniu Targi Pol-Eco-System oraz zorganizowany z dużym

Wymagajmy rzetelnej kontroli!

3 lata temu 0

Najczęściej wskazywaną przez branżę odpadową przyczyną niewłaściwego funkcjonowania systemów gospodarowania odpadami jest brak właściwej kontroli odpowiedzialnych instytucji. Budzące wątpliwości praktyki jednego z przewoźników, które udokumentowane

Pora na biorecykling

3 lata temu 0

Większość kampanii promujących selektywną zbiórkę odpadów koncentruje się na tworzywach sztucznych, szkle i papierze. Pomijamy jednak problem bioodpadów, które stanowią blisko 50% naszych odpadów komunalnych!

Rozmawiajmy!

3 lata temu 0

Szanowni ministrowie, marszałkowie i posłowie, którzy stanowicie prawo środowiskowe – nie bójcie się krytyki i przyjeżdżajcie na nasze konferencje branżowe! Pochwały i przytakiwanie niczego nie

Efektywna instalacja fermentacji metanowej

3 lata temu 0

Dobrze zaprojektowana i prowadzona instalacja, mająca na celu odzysk energii w postaci biogazu, powinna przynosić zakładom gospodarki odpadami mierzalne korzyści finansowe. Na co należy zwrócić

Wiecznie problemowe odpady opakowaniowe

3 lata temu 0

Wiecznie problemowe odpady opakowaniowe W nowym, 2016 roku branża odpadowa będzie oczekiwała ostatecznego rozwiązania kilku istotnych problemów, które utrudniają, a czasami uniemożliwiają jej właściwe funkcjonowanie.