Publikacje

Skuteczne zwalczanie odorów w gospodarce odpadowej

1 dzień temu 0

Zakłady zagospodarowania odpadów, a szczególnie RIPOK-i, mogą być znaczącym źródłem powstawania uciążliwości zapachowych dla okolicznych mieszkańców. Prowadzi to często do bardzo poważnych konfliktów, które stanowią spore wyzwanie dla lokalnego samorządu odpowiedzialnego za gospodarowanie odpadami. W takich sytuacjach podejmowane są działania

Hamulec dla biorecyklingu

3 dni temu 0

Gdy w mediach komentowane były tematy związane ze smogiem i czystością powietrza, w instytucjach europejskich trwały prace związane z zapewnieniem czystości mórz i oceanów. Pod koniec maja 2018 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie

Jak zachęcać do selektywnej zbiórki bioodpadów?

6 dni temu 0

Dotychczas zbierane selektywnie frakcje surowcowe: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne stanowią mniej niż 50% strumienia odpadów, nawet po doliczeniu frakcji wielomateriałowej, która jest zbierana wspólnie z tworzywami sztucznymi. Staje się więc oczywiste, że nie jest możliwe osiągnięcie wysokich poziomów

Co dalej z polskim recyklingiem?

1 tydzień temu 0

Uczestnicząc w konsultacjach zmian przepisów prawa odpadowego, wywołanych częstymi pożarami magazynów odpadów, dochodzę do wniosku, że przedstawiciele Ministerstwa Środowiska nie odkryli pierwotnej przyczyny powstawania tych pożarów. Podpowiem wprost: odpady się palą, bo ich recykling się nie opłaca! Od lat wprowadzane

Okiem praktyka

2 tygodnie temu 0

Niestety, dotyczy to nie samych pożarów magazynów i składowisk odpadów, które ostatnio są codziennie w nagłówkach wiadomości, ale reakcji władz na te zjawiska. O szkodliwości pożarów dla ludzi i środowiska nie ma co dyskutować, bo jest to powszechnie znana oczywistość.

Biorecykling kontra smog

2 tygodnie temu 0

 Efektywnie realizowana selektywna zbiórka bioodpadów przyczyni się do likwidacji wielu kłopotów związanych z odorami, które będą powstawały, gdy frakcja ta trafi – jak dotychczas – do odpadów zmieszanych. W ostatnim czasie bardzo dużo mówi się i pisze o złej jakości

Gotowe rozwiązania w selektywnej zbiórce bioodpadów

3 tygodnie temu 0

Obowiązek odrębnej zbiórki bioodpadów wynika z pakietu o gospodarce o obiegu zamkniętym, co związane jest z celami w zakresie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych. Jednym z kluczowych elementów pakietu jest wzrost poziomu recyklingu odpadów komunalnych do 70%

Rzeczywistość w gospodarce bioodpadami

3 tygodnie temu 0

W ostatnich miesiącach prowadzimy jako Stowarzyszenie Biorecykling wiele interesujących rozmów z przedstawicielami samorządów i instalacji zagospodarowania odpadów o obowiązku selektywnego zbierania bioodpadów. Selektywna zbiórka bioodpadów odbywa się zgodnie z Rozporządzenie Ministra Środowiska z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego

Biorecykling domknie GOZ

4 tygodnie temu 0

Recykling bioodpadów powinien być równie ważny, a może nawet ważniejszy niż recykling surowcowy. Jak najwięcej biomasy powinno bowiem wracać do gleby. Coraz większego znaczenia nabierają pojęcia ponownego użycia, recyklingu i odzysku. Świadczyć o tym mogą idee gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ)

Po co policja w odpadach?

1 miesiąc temu 0

O konieczności wyspecjalizowanej i profesjonalnej kontroli prowadzonej przez powołaną do tego policję środowiskową (odpadową) od kilku lat mówi branża odpadowa. Niestety, apele te pozostają bez echa, a tymczasem szara strefa rozkwita. Nie ma „odpowiedniego klimatu politycznego”, by tworzyć kolejną policję.