Publikacje

Jaki rozdrabniacz do drewna poużytkowego i odpadów zielonych wybrać?

2 lata temu

Recykling – ważny temat, który często jest pomijany w kontekście odzysku bioodpadów. Aby bioodpady poddać recyklingowi nie wystarczy odłożyć ich w jedno miejsce. Odpady muszą być odpowiednio rozdrobnione. Dlatego w PSZOK oraz w zakładach przetwarzania i zagospodarowania odpadów niezbędny jest

Ile jedzenia wyrzucają Polacy?

2 lata temu

Rocznie marnujemy 9 mln ton żywności z czego 2 mln ton pochodzą z gospodarstw domowych.[1] Można więc uznać, że każdy z nas marnuje 53 kg jedzenia rocznie. Czy jesteśmy w stanie tego uniknąć i nie generować bioodpadów, mądrze zarządzając tym

Dokarmianie zwierząt – czy warto zostawiać resztki jedzenia na trawniku?

2 lata temu

Resztki jedzenia zostawione na trawnikach, rozsypane na chodnikach często szpecą okolice w których mieszkamy. Ludzie, szczególnie starsi, nie lubią wyrzucać resztek jedzenia czyli bioodpadów. Mają w sobie zakorzenioną postawę, że jedzenie nie może się marnować. Kiedy nie nadaje się już

Czy biogaz może pomóc Europie uniezależnić się od Rosji?

2 lata temu

Kolejny dzień wojny w Ukrainie trwa. Państwa członkowskie Unii Europejskiej starają się powstrzymać władze Rosji przed dalszymi atakami. Część krajów domaga się nałożenia na Rosję radykalnych sankcji. Jednak kilka z państw członkowskich jest temu przeciwnych. Skąd taka rozbieżność w polityce

Szanse, możliwości i bariery dla wykorzystania bioodpadów

2 lata temu 0

Szanse, możliwości i bariery dla wykorzystania bioodpadów Bioodpady stanowią ilościowo najważniejszy składnik odpadów komunalnych – jak wynika z Krajowego Planu Gospodarki, łącznie jest to około 4,5 mln ton w skali roku. Krajowy Plan wyznaczył rok 2021 jako ostateczny termin wdrożenia

Sieć instalacji fermentacji

2 lata temu 0

Sieć instalacji fermentacji W gospodarce odpadami często napotykamy na problemy, które w innych dziedzinach nie występują, a z którymi musimy się zmagać, mnożąc koszty i niepotrzebnie obciążając środowisko. Jednym z nich jest kwestia zagospodarowania selektywnie zebranych bioodpadów. Bioodpady stanowią ilościowo

Rosnąca góra bioodpadów trudna do zagospodarowania

2 lata temu 0

Osiągnięcie minimalnych poziomów recyklingów nie będzie możliwe bez zagospodarowania bioodpadów. Na produkty z przetworzenia tych odpadów brakuje jednak chętnych. Do 2021 roku wszystkie gminy w Polsce zostały zobligowane do wdrożenia selektywnej zbiórki bioodpadów, w pełnym zakresie, tj. zbierania zarówno odpadów

Bioodpady: jak to robią zagranicą?

2 lata temu 0

Jak pokazują doświadczenia z zagranicy, ustanowienie odrębnych przepisów krajowych w zakresie przetwarzania bioodpadów z gospodarstw domowych to dobry krok w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Udział bioodpadów w odpadach komunalnych w Polsce wynosi ok. 37%, co przy średniej masie odebranych

Bioodpady – wyzwanie nie tylko dla gmin

2 lata temu 0

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów wdraża jednolity system selektywnej zbiórki w Polsce. Co powinno być zbierane w brązowym pojemniku oznaczonym napisem „bio”? Czy wzrosną koszty zagospodarowania selektywnie zbieranych bioodpadów?  W Polsce wg oficjalnych statystyk (dane

1 2 3 6