Szkolenia praktyczne dla samorządów i liderów lokalnych – selektywna zbiórka bioodpadów

Czy selektywna zbiórka bioodpadów jest wyzwaniem łatwym do sprostania? Praktyczne szkolenia, na których wiedza połączona z praktyką przynosi odpowiedzi na wszystkie nurtujące w tym temacie pytania, przekonują, że tak.

Szkolenia praktyczne dla samorządów i liderów lokalnych – selektywna zbiórka bioodpadów

Nareeta Martin

Szkolenia skierowane są do liderów opinii publicznej, przedstawicieli kadry kierowniczej JST, władz gmin, radnych, NGO’s. W czasie szkoleń będzie można zdobyć informacje na temat aktualnego stanu prawnego oraz planowanych jego zmian w odniesieniu do selektywnej zbiórki bioodpadów. Dowiemy się także jakie są istotne elementy specyfikacji przetargowej na odbiór i zagospodarowanie bioodpadów. Wymiana doświadczeń, dobre praktyki zbiórki bioodpadów w Polsce i na świecie pozwolą szukać sprawdzonych już rozwiązań. Będziemy także mieli okazję zapoznać się z modelami zbiórki bioodpadów akceptowanymi przez mieszkańców oraz poznać obowiązki uczestników systemu gospodarowania odpadami. Szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu.