Andrzej Sobolak

Po epidemii świat nie będzie taki sam

2 lata temu 0

Obecna epidemia wraz ze świadomością, że jesteśmy podatni jako społeczeństwo na różnego rodzaju choroby, daje nam przesłanie, że w przyszłości musimy być przygotowani na tego

Postulaty spełniane na opak

3 lata temu 0

Powstanie Bazy Danych Odpadowych było jednym z postulatów branży odpadowej, ale realizacja tego postulatu mocno mija się z jej oczekiwaniami. Aż strach myśleć o innych

Mieszkańcy nie muszą być skazani na uciążliwości zapachowe

3 lata temu 0

Zakłady zagospodarowania odpadów – szczególnie dawne regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), a obecne instalacje komunalne (IK) – mogą stanowić znaczące źródło powstawania uciążliwości zapachowych

Odpady z nieruchomości niezamieszkałych

3 lata temu 0

Od 6 sierpnia 2019 r., kiedy prezydent podpisał nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, minęło już trochę czasu, ale większość samorządów jeszcze

Biorecykling jako najstarszy przykład gospodarki obiegu zamkniętego

3 lata temu 0

Bioodpady powinny być traktowane jako najcenniejszy surowiec, mogący użyźniać glebę i być źródłem czystej, odnawialnej energii. Dlatego w nowoczesnej gospodarce XXI wieku trzeba zupełnie zmienić

Przetrwają tylko nieliczni

3 lata temu 0

W Polsce nie ma warunków, by spełnić wymagane przez unijne prawo poziomy recyklingu. Mało tego – ciągle zmieniające się przepisy, zamiast ułatwiać, utrudniają zadanie samorządom.

„Zero Waste” a bioodpady

3 lata temu 0

Idea „Zero Waste” wymaga bardzo jednoznacznego wyjaśnienia, czy należy ją rozumieć dosłownie, czy jest to tylko przenośnia, bo różnice w rozumieniu wywołują poważne konsekwencje. Od

Skuteczne zwalczanie odorów w gospodarce odpadowej

3 lata temu 0

Zakłady zagospodarowania odpadów, a szczególnie RIPOK-i, mogą być znaczącym źródłem powstawania uciążliwości zapachowych dla okolicznych mieszkańców. Prowadzi to często do bardzo poważnych konfliktów, które stanowią

Hamulec dla biorecyklingu

3 lata temu 0

Gdy w mediach komentowane były tematy związane ze smogiem i czystością powietrza, w instytucjach europejskich trwały prace związane z zapewnieniem czystości mórz i oceanów. Pod

Jak zachęcać do selektywnej zbiórki bioodpadów?

3 lata temu 0

Dotychczas zbierane selektywnie frakcje surowcowe: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne stanowią mniej niż 50% strumienia odpadów, nawet po doliczeniu frakcji wielomateriałowej, która jest zbierana