Treści od Biorecykling

Wymagajmy rzetelnej kontroli!

1 dzień temu 0

Najczęściej wskazywaną przez branżę odpadową przyczyną niewłaściwego funkcjonowania systemów gospodarowania odpadami jest brak właściwej kontroli odpowiedzialnych instytucji. Budzące wątpliwości praktyki jednego z przewoźników, które udokumentowane

Pora na biorecykling

4 dni temu 0

Większość kampanii promujących selektywną zbiórkę odpadów koncentruje się na tworzywach sztucznych, szkle i papierze. Pomijamy jednak problem bioodpadów, które stanowią blisko 50% naszych odpadów komunalnych!

Rozmawiajmy!

1 tydzień temu 0

Szanowni ministrowie, marszałkowie i posłowie, którzy stanowicie prawo środowiskowe – nie bójcie się krytyki i przyjeżdżajcie na nasze konferencje branżowe! Pochwały i przytakiwanie niczego nie

Efektywna instalacja fermentacji metanowej

1 tydzień temu 0

Dobrze zaprojektowana i prowadzona instalacja, mająca na celu odzysk energii w postaci biogazu, powinna przynosić zakładom gospodarki odpadami mierzalne korzyści finansowe. Na co należy zwrócić

Wiecznie problemowe odpady opakowaniowe

2 tygodnie temu 0

Wiecznie problemowe odpady opakowaniowe W nowym, 2016 roku branża odpadowa będzie oczekiwała ostatecznego rozwiązania kilku istotnych problemów, które utrudniają, a czasami uniemożliwiają jej właściwe funkcjonowanie.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

2 miesiące temu 0

Sejm uchwalił rządowy projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Aktualnie projekt ustawy został przekazany Prezydentowi

Zapytanie ofertowe nr 01/07/2021 – wykonanie 2 filmów edukacyjnych

4 miesiące temu 0

W związku z realizacją projektu pt.  „Szkolenia praktyczne dla samorządów i liderów lokalnych – selektywna zbiórka bioodpadów” realizowanego w ramach programu priorytetowego nr 5 “Międzydziedzinowe

Selektywnie zbierane są bioodpady – Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska

5 miesięcy temu 0

W dzienniku Ustaw z 17 maja 2021 Poz. 906 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Jest to aktualizacja