Treści od Biorecykling

Szanse, możliwości i bariery dla wykorzystania bioodpadów

2 lata temu 0

Szanse, możliwości i bariery dla wykorzystania bioodpadów Bioodpady stanowią ilościowo najważniejszy składnik odpadów komunalnych – jak wynika z Krajowego Planu Gospodarki, łącznie jest to około

Sieć instalacji fermentacji

2 lata temu 0

Sieć instalacji fermentacji W gospodarce odpadami często napotykamy na problemy, które w innych dziedzinach nie występują, a z którymi musimy się zmagać, mnożąc koszty i

Rosnąca góra bioodpadów trudna do zagospodarowania

2 lata temu 0

Osiągnięcie minimalnych poziomów recyklingów nie będzie możliwe bez zagospodarowania bioodpadów. Na produkty z przetworzenia tych odpadów brakuje jednak chętnych. Do 2021 roku wszystkie gminy w

Bioodpady: jak to robią zagranicą?

2 lata temu 0

Jak pokazują doświadczenia z zagranicy, ustanowienie odrębnych przepisów krajowych w zakresie przetwarzania bioodpadów z gospodarstw domowych to dobry krok w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.

Bioodpady – wyzwanie nie tylko dla gmin

2 lata temu 0

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów wdraża jednolity system selektywnej zbiórki w Polsce. Co powinno być zbierane w brązowym pojemniku oznaczonym

Podstawy technologiczne gospodarki odpadami komunalnymi. Cz. IV

2 lata temu 0

Od redaktora W aktualnym wydaniu zawarto trzy kolejne artykuły, z których każdy poświęcony jest osobnemu zagadnieniu z zakresu gospodarki odpadami. Pierwszy materiał dotyczy magazynowania odpadów

Ocena stopnia ustabilizowania odpadów

2 lata temu 0

Rozwiązaniem problemu określenia zawartości biomasy w odpadach może być zastosowanie metody analitycznej, która w sposób bezpośredni wykaże rzeczywistą zawartość frakcji biodegradowalnej w odpadach. Metoda taka

Nowa wizja gospodarki odpadami w Unii Europejskiej. Cele ambitne, ale czy realne?

2 lata temu 0

Obecnie w Polsce wdrażane są systemy gospodarki odpadami, które mają zapewnić spełnienie dotychczasowych wymogów Unii Europejskiej. Najważniejsze cele zdefiniowała dyrektywa ramowa w sprawie odpadów (głównie

1 2 3 6