Techniczna obsługa 15 szkoleń e-lerningowych

Przedmiot zamówienia: Techniczna obsługa 15 (piętnastu) szkoleń e-lerningowych w terminach:

  • 17.03.2021; 18.03.2021; 19.03.2021; 25.03.2021; 26.03.2021; 12.04.2021; 13.04.2021; 19.04.2021; 20.04.2021; 21.04.2021;
    6.05.2021; 07.05.2021; 26.05.2021; 27.05.2021; 28.05.2021;
  • ewentualne zmiany wskazanych terminów leżą wyłącznie po stronie Zamawiającego.

KOD CPV:

  • 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
  • 80420000-4 Usługi e-learning
  • 80500000-9 Usługi szkoleniowe

Dane kontaktowe:

Anna Sobolak – Koordynator projektu
email: anna.sobolak@biorecykling.org
tel. 501818263

Piki do pobrania:

Techniczna obsługa 15 (piętnastu) szkoleń e-lerningowych 

TytułOpisPobierz
Zapytanie ofertowe nr 1/3/21 PobierzPodgląd