Treści od Andrzej Sobolak

Efektywność ekonomiczna RIPOK-u

2 lata temu 0

Na ekonomiczny wynik regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych mają wpływ koszty związane z zagospodarowywaniem odpadów. Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w

Pora na RIPOK-i nowej generacji

2 lata temu 0

Obecną sytuację instalacji MBP przedstawia szeroko komentowany raport przygotowany przez firmę AK NOVA na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Bez względu na to, czy zgadzamy

Jak osiągnąć oczekiwany efekt? Selektywna zbiórka odpadów w gminie

2 lata temu 0

Trudno jest mówić o generalnych działaniach gmin, które przyczynią się do osiągnięcia do 2020 r. zakładanych poziomów odzysku i recyklingu. Jak pokazały pierwsze miesiące działania

Co z tym surowcem?

2 lata temu 0

W związku ze znowelizowaniem ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach pojawia się wiele pytań dotyczących odbieranych surowców wtórnych i ich jakości. Celem zmian

Nieszczęścia chodzą parami

2 lata temu 0

No i mamy kolejny projekt rozporządzenia Ministra Środowiska dotyczący instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Nie chciałbym jednak już w żaden sposób odnosić się do

Selektywna zbiórka bioodpadów – To się wszystkim opłaci

2 lata temu 0

Większość nowoczesnych szkoleń dla handlowców opiera się na potrzebach klientów. Większość z nas nie kupuje lodówki tylko dlatego, że producent wprowadził nowoczesne rozwiązania, podstawową przyczyną

Chaos informacyjny wokół bioodpadów

9 lat temu 0

Selektywne zbieranie odpadów biodegradowalnych jest obligatoryjnym zadaniem gminy, wynikającym wprost z Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: „[gminy]

Odpadów nie wytwarza mieszkaniec…

9 lat temu 0

Kogo i jak obciążyć kosztami właściwego gospodarowania odpadami, aby obowiązywała zasada „zanieczyszczający płaci”? W krajach o rozwiniętym systemie dopłat uzyskiwanych z opłaty produktowej (opakowaniowej) można