Treści od Tomasz Wojciechowski

Odpady ulegające biodegradacji lekiem na pustynnienie gleb

3 lata temu 0

Szacuje się, że całkowita ilość bioodpadów wytwarzanych rocznie w Unii Europejskiej wynosi od 76,5 do 102 mln ton odpadów spożywczych i ogrodowych zawartych w zmieszanych

Czy bioodpady są potrzebne?

3 lata temu 0

Czy bioodpady są potrzebne? Ten przewrotny tytuł zawiera w sobie tylko pozorną sprzeczność. Przyroda radzi sobie z nimi na kilka sposobów, głównie dzięki różnego rodzaju

Biogospodarka w mieście. Część II

6 lat temu 0

Odpady organiczne – od organicznej frakcji stałych odpadów komunalnych do ścieków płynących w systemach kanalizacji – są zwykle postrzegane, z ekonomicznego i środowiskowego punktu widzenia,

Biogospodarka w mieście. Cz. I

6 lat temu 0

Odpady organiczne – od organicznej frakcji stałych odpadów komunalnych do ścieków płynących w systemach kanalizacji – są zwykle postrzegane, z ekonomicznego i środowiskowego punktu widzenia,

Zbiórka odpadów „bio” kluczem do GOZ

7 lat temu 0

Według szacunków, całkowita ilość bioodpadów wytwarzanych rocznie w Unii Europejskiej wynosi od 76,5 do 102 mln ton odpadów spożywczych i ogrodowych zawartych w zmieszanych odpadach