Selektywna zbiórka bioodpadów – szkolenia praktyczne we Wroclawiu

Czy selektywna zbiórka bioodpadów jest wyzwaniem łatwym do sprostania? Praktyczne szkolenia, na których wiedza połączona z praktyką przynosi odpowiedzi na wszystkie nurtujące w tym temacie pytania, przekonują, że tak.

Szkolenia skierowane są do liderów opinii publicznej, przedstawicieli kadry kierowniczej JST, władz gmin, radnych, NGO’s. W czasie szkoleń będzie można zdobyć informacje na temat aktualnego stanu prawnego oraz planowanych jego zmian w odniesieniu do selektywnej zbiórki bioodpadów. Dowiemy się także jakie są istotne elementy specyfikacji przetargowej na odbiór i zagospodarowanie bioodpadów. Wymiana doświadczeń, dobre praktyki zbiórki bioodpadów w Polsce i na świecie pozwolą szukać sprawdzonych już rozwiązań. Będziemy także mieli okazję zapoznać się z modelami zbiórki bioodpadów akceptowanymi przez mieszkańców oraz poznać obowiązki uczestników systemu gospodarowania odpadami. Szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu.

Serdeczne podziękowania dla Starosty Powiatu Wrocławskiego – p. Romana Potockiego za objęcie patronatem naszego szkolenia i udostępnienie sali w Starostwie Powiatowym na przeprowadzenie szkolenia.

Szkolenie praktyczne – selektywna zbiórka bioodpadów – pod takim tytułem odbyło się spotkanie warsztatowe 2. Października 2017 roku w Starostwie Powiatu Wrocławskiego, na które zapraszali Prezes Stowarzyszenia Biorecykling, Andrzej Sobolak oraz Starosta Roman Potocki.

Udział wzięli w szkoleniu przedstawiciele kadry kierowniczej w jednostkach samorządu terytorialnego, władz gminy oraz radni, NGO’sy.

Szkolenie rozpoczął mecenas Michał Hertmanowski wykładem na temat obowiązków uczestników gospodarki odpadami w zakresie zbierania, przetwarzania i recyklingu bioodpadów. Przedstawiając obecnie obowiązujący stan prawny oraz planowane zmiany przez Komisję Europejską pokazywał szereg obowiązków i zagrożeń czekających na gminy odpowiedzialne za prawidłowe działanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Jako kolejny wystąpił Prezes Andrzej Sobolak, którego wykład nawiązywał wprost do tematu spotkania, czyli: selektywna zbiórka bioodpadów – przyczyny, wymagania i sprawdzone rozwiązania. Punktem wyjścia tego wystąpienia były proponowane zmiany dyrektywy, które zamierza wprowadzić Komisja Europejska. W związku z tym, że recykling odpadów komunalnych – zgodnie z tymi propozycjami – ma wzrastać sukcesywnie i w roku 2025 ma osiągnąć 65%, a w 2030 wzrosnąć o kolejne 5 %, zmiany w gospodarowaniu odpadami są konieczne, aby tym wyzwaniom móc sprostać. Co niezwykle ważne, bioodpady stanowią lwią część ogółu odpadów komunalnych, dlatego właśnie im należy poświęcić szczególną uwagę. Jednak nie tylko wymagania unijne powinny nas zachęcać do recyklingu bioodpadów, jak podkreślał Andrzej Sobolak, ponieważ jest on również korzystny m.in. dla rolnictwa, jest niezbędny w tworzeniu Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Po tym wstępie Andrzej Sobolak zapoznał uczestników z metodami biorecyklingu oraz przedstawił celowość edukacji ekologicznej także w tym zakresie, ze wskazaniem grup docelowych, odbiorców i metod oraz narzędzi, które zachęcą do selektywnej zbiórki, a ta zaczyna się już w gospodarstwach domowych. Jednym z pomysłów, które niwelują brzydki zapach takich odpadów, są m.in. specjalne pojemniki.

O dobrych praktykach i o tym, że selektywna zbiórka może być łatwa mówiła Katarzyna Jedynak z BASF Polska. Mogliśmy w tym wykładzie usłyszeć m.in. o chemii, która pozwala pokochać ziemi plastik – cytując hasło z prezentacji. Chodzi – mówiąc ściślej – o ECOVIO, nową generację plastików. Jest to rozwiązanie przyjazne dla środowiska, ponieważ jest w pełni biodegradowalne, częściowo oparte na tworzywach naturalnych. Torby z ECOVIO można przetwarzać w różnych metodach kompostowania. Jak wiadomo doświadczenia mają szczególną właściwość przekonywania i do nich odwołała się prelegentka, przytaczając praktyki z Berlina, Monachium, prezentując wyniki projektu pilotażowego, ale również odwołując się do przykładów z Polski.

Zagospodarowanie bioodpadów – jak osiągnąć korzyści, to temat kolejnego wykładu, który przedstawił Maciej Jarosz z VINCI ENVIRONNEMENT. W tym wystąpieniu mieliśmy okazję zapoznać się m.in. z możliwościami dofinansowania przedsięwzięć związanych z fermentacją w ramach POIiS 2014-2020. Następnie poznaliśmy rozwiązania, które z tych dofinansowań możemy realizować oraz korzyści takich inwestycji.

Dr inż. Emilia den Boer z Politechniki Wrocławskiej z kolei przedstawiła analizę rynku bioodpadów w gminie. Zapoznaliśmy się z danymi dotyczącymi ilości wytwarzanych oraz zbieranych bioodpadów w gminach; z zależnością odpadów zielonych a bioodpadów. Prelegentka wyjaśniła również jakie wymagania należy spełnić w zakresie przetwarzania bioodpadów oraz przedstawiła przepustowość instalacji przetwarzania tego rodzaju odpadów. Warto w tym miejscu przytoczyć najważniejsze punkty z podsumowania analizy: • Do przetwarzania selektywnie zbieranych bioodpadów powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane istniejące RIPOK „na zielone” oraz części biologiczne instalacji MBP • Kompostowanie/fermentacja bioodpadów kuchennych podlega rejestracji, zatwierdzeniu i nadzorowi powiatowego weterynarza • Wprowadzenie zbiórki bioodpadów, zwłaszcza kuchennych wymaga zapewnienia odpowiednich mocy przerobowych, w instalacjach spełniających wymagania technologiczne dla tego strumienia. • Rodzaj zbiórki (bioodpady łącznie, czy osobno kuchenne i ogrodowe) powinno być uzależnione od dostępnych technologii przetwarzania • Modernizacja instalacji w celu dostosowania do tego strumienia

Na koniec zabrał głos Wojciech Pawlikowski przedstawiciel instytucji certyfikującej VINCOTTE, przedstawiając temat: Wytyczne do specyfikacji przetargowej na worki biodegradowalne. Kluczem wystąpienia było zwrócenie naszej uwagi na fakt, że skuteczny recykling bioodpadów nie będzie możliwy, jeśli worki na te odpady nie będą spełniać stosownych wymagań. Podstawowa sprawa zatem to biodegradowalność tych worków, które można kompostować. Wyjaśnienie tej terminologii jeszcze bardziej uszczegółowiło zagadnienie. Jak zacząć stosować odpowiednie worki? Najlepiej stosując te, które otrzymały niezbędne certyfikaty. Szczegóły certyfikacji wyjaśnił prelegent.

Na szkoleniu mieliśmy przyjemność gościć przedstawicieli niemieckiego towarzyszenia produktów kompostowalnych Verbund kompostierbare Produkte e.V panów Michaela von Ketteler – Prezesa Stowarzyszenia i Uwe Beythien – wiceprezesa Stowarzyszenia, którzy krótko opowiedzieli o ich doświadczeniach niemieckich. Jako przykład podawane były pozytywne doświadczenia z selektywnej zbiórki bioodpadów w Monachium.

Na zakończenie szkolenia wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty udziału.

Dalsze rozmowy, pytania kontynuowano podczas lunchu.

Napisz komentarz

Zobacz wszystkie komentarze