Selektywnie zbierane są bioodpady – Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska

Selektywnie zbierane są bioodpady – Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska

Fot. Bill Oxford / Unsplash

W dzienniku Ustaw z 17 maja 2021 Poz. 906 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Jest to aktualizacja w par.1 pkt 6.  zapisu, który wcześniej nakazywał zbieranie odpadów biodegradowalnych a obecnie zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie nakazuje zbieranie selektywne bioodpadów.

Biorecykling na swoich szkoleniach wskazywał, że te zapisy wymagają korekty i bardzo się cieszymy z szybkiej reakcji ministerstwa.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 10 maja 2021 r.

Napisz komentarz

Zobacz wszystkie komentarze