Blog

Organiczny Obieg Zamknięty

7 miesięcy temu

Jaki rozdrabniacz do drewna poużytkowego i odpadów zielonych wybrać?

9 miesięcy temu

Recykling – ważny temat, który często jest pomijany w kontekście odzysku bioodpadów. Aby bioodpady poddać recyklingowi nie wystarczy odłożyć ich w jedno miejsce. Odpady muszą

Ile jedzenia wyrzucają Polacy?

9 miesięcy temu

Rocznie marnujemy 9 mln ton żywności z czego 2 mln ton pochodzą z gospodarstw domowych.[1] Można więc uznać, że każdy z nas marnuje 53 kg

Dokarmianie zwierząt – czy warto zostawiać resztki jedzenia na trawniku?

11 miesięcy temu

Resztki jedzenia zostawione na trawnikach, rozsypane na chodnikach często szpecą okolice w których mieszkamy. Ludzie, szczególnie starsi, nie lubią wyrzucać resztek jedzenia czyli bioodpadów. Mają

Czy biogaz może pomóc Europie uniezależnić się od Rosji?

11 miesięcy temu

Kolejny dzień wojny w Ukrainie trwa. Państwa członkowskie Unii Europejskiej starają się powstrzymać władze Rosji przed dalszymi atakami. Część krajów domaga się nałożenia na Rosję

Szanse, możliwości i bariery dla wykorzystania bioodpadów

12 miesięcy temu 0

Szanse, możliwości i bariery dla wykorzystania bioodpadów Bioodpady stanowią ilościowo najważniejszy składnik odpadów komunalnych – jak wynika z Krajowego Planu Gospodarki, łącznie jest to około

Sieć instalacji fermentacji

12 miesięcy temu 0

Sieć instalacji fermentacji W gospodarce odpadami często napotykamy na problemy, które w innych dziedzinach nie występują, a z którymi musimy się zmagać, mnożąc koszty i

Rosnąca góra bioodpadów trudna do zagospodarowania

12 miesięcy temu 0

Osiągnięcie minimalnych poziomów recyklingów nie będzie możliwe bez zagospodarowania bioodpadów. Na produkty z przetworzenia tych odpadów brakuje jednak chętnych. Do 2021 roku wszystkie gminy w

Bioodpady: jak to robią zagranicą?

1 rok temu 0

Jak pokazują doświadczenia z zagranicy, ustanowienie odrębnych przepisów krajowych w zakresie przetwarzania bioodpadów z gospodarstw domowych to dobry krok w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.

1 2 3 8