Publikacje

Mieszkańcy nie muszą być skazani na uciążliwości zapachowe

1 rok temu 0

Zakłady zagospodarowania odpadów – szczególnie dawne regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), a obecne instalacje komunalne (IK) – mogą stanowić znaczące źródło powstawania uciążliwości zapachowych dla okolicznych mieszkańców. Prowadzi to często do konfliktów stanowiących spore wyzwanie dla lokalnego samorządu odpowiedzialnego

Odpady z nieruchomości niezamieszkałych

1 rok temu 0

Od 6 sierpnia 2019 r., kiedy prezydent podpisał nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, minęło już trochę czasu, ale większość samorządów jeszcze nie wie, jak rozstrzygnąć wiele dyskusyjnych kwestii. Oczywiście, najwięcej gorących dyskusji wzbudza kwestia nieruchomości niezamieszkałych.

Biorecykling jako najstarszy przykład gospodarki obiegu zamkniętego

1 rok temu 0

Bioodpady powinny być traktowane jako najcenniejszy surowiec, mogący użyźniać glebę i być źródłem czystej, odnawialnej energii. Dlatego w nowoczesnej gospodarce XXI wieku trzeba zupełnie zmienić dotychczasowe do nich podejście. Wszystkie bioodpady wytwarzane przez tysiąclecia przez człowieka zostały przez naturę w

Przetrwają tylko nieliczni

1 rok temu 0

W Polsce nie ma warunków, by spełnić wymagane przez unijne prawo poziomy recyklingu. Mało tego – ciągle zmieniające się przepisy, zamiast ułatwiać, utrudniają zadanie samorządom. Przedstawiona tabela znana jest wszystkim, którzy zawodowo zajmują się gospodarką odpadami. Również coraz więcej samorządowców

„Zero Waste” a bioodpady

1 rok temu 0

Idea „Zero Waste” wymaga bardzo jednoznacznego wyjaśnienia, czy należy ją rozumieć dosłownie, czy jest to tylko przenośnia, bo różnice w rozumieniu wywołują poważne konsekwencje. Od pierwszych chwil, kiedy usłyszałem o idei „Zero Waste”, targały mną ambiwalentne odczucia. Z jednej strony

Skuteczne zwalczanie odorów w gospodarce odpadowej

1 rok temu 0

Zakłady zagospodarowania odpadów, a szczególnie RIPOK-i, mogą być znaczącym źródłem powstawania uciążliwości zapachowych dla okolicznych mieszkańców. Prowadzi to często do bardzo poważnych konfliktów, które stanowią spore wyzwanie dla lokalnego samorządu odpowiedzialnego za gospodarowanie odpadami. W takich sytuacjach podejmowane są działania

Hamulec dla biorecyklingu

1 rok temu 0

Gdy w mediach komentowane były tematy związane ze smogiem i czystością powietrza, w instytucjach europejskich trwały prace związane z zapewnieniem czystości mórz i oceanów. Pod koniec maja 2018 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie

Jak zachęcać do selektywnej zbiórki bioodpadów?

1 rok temu 0

Dotychczas zbierane selektywnie frakcje surowcowe: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne stanowią mniej niż 50% strumienia odpadów, nawet po doliczeniu frakcji wielomateriałowej, która jest zbierana wspólnie z tworzywami sztucznymi. Staje się więc oczywiste, że nie jest możliwe osiągnięcie wysokich poziomów

Co dalej z polskim recyklingiem?

1 rok temu 0

Uczestnicząc w konsultacjach zmian przepisów prawa odpadowego, wywołanych częstymi pożarami magazynów odpadów, dochodzę do wniosku, że przedstawiciele Ministerstwa Środowiska nie odkryli pierwotnej przyczyny powstawania tych pożarów. Podpowiem wprost: odpady się palą, bo ich recykling się nie opłaca! Od lat wprowadzane

Okiem praktyka

1 rok temu 0

Niestety, dotyczy to nie samych pożarów magazynów i składowisk odpadów, które ostatnio są codziennie w nagłówkach wiadomości, ale reakcji władz na te zjawiska. O szkodliwości pożarów dla ludzi i środowiska nie ma co dyskutować, bo jest to powszechnie znana oczywistość.