Publikacje

Biorecykling kontra smog

2 lata temu 0

 Efektywnie realizowana selektywna zbiórka bioodpadów przyczyni się do likwidacji wielu kłopotów związanych z odorami, które będą powstawały, gdy frakcja ta trafi – jak dotychczas – do odpadów zmieszanych. W ostatnim czasie bardzo dużo mówi się i pisze o złej jakości

Gotowe rozwiązania w selektywnej zbiórce bioodpadów

2 lata temu 0

Obowiązek odrębnej zbiórki bioodpadów wynika z pakietu o gospodarce o obiegu zamkniętym, co związane jest z celami w zakresie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych. Jednym z kluczowych elementów pakietu jest wzrost poziomu recyklingu odpadów komunalnych do 70%

Rzeczywistość w gospodarce bioodpadami

2 lata temu 0

W ostatnich miesiącach prowadzimy jako Stowarzyszenie Biorecykling wiele interesujących rozmów z przedstawicielami samorządów i instalacji zagospodarowania odpadów o obowiązku selektywnego zbierania bioodpadów. Selektywna zbiórka bioodpadów odbywa się zgodnie z Rozporządzenie Ministra Środowiska z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego

Biorecykling domknie GOZ

2 lata temu 0

Recykling bioodpadów powinien być równie ważny, a może nawet ważniejszy niż recykling surowcowy. Jak najwięcej biomasy powinno bowiem wracać do gleby. Coraz większego znaczenia nabierają pojęcia ponownego użycia, recyklingu i odzysku. Świadczyć o tym mogą idee gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ)

Po co policja w odpadach?

2 lata temu 0

O konieczności wyspecjalizowanej i profesjonalnej kontroli prowadzonej przez powołaną do tego policję środowiskową (odpadową) od kilku lat mówi branża odpadowa. Niestety, apele te pozostają bez echa, a tymczasem szara strefa rozkwita. Nie ma „odpowiedniego klimatu politycznego”, by tworzyć kolejną policję.

W oczekiwaniu na zmiany

2 lata temu 0

Tak można zdefiniować stan, w którym znajduje się obecnie branża odpadów komunalnych. Najlepiej pokazały to niedawno zakończone w Poznaniu Targi Pol-Eco-System oraz zorganizowany z dużym rozmachem międzynarodowy Kongres ENVICON. To, co daje się odczuć w pierwszej kolejności, to oczekiwanie na

Wymagajmy rzetelnej kontroli!

2 lata temu 0

Najczęściej wskazywaną przez branżę odpadową przyczyną niewłaściwego funkcjonowania systemów gospodarowania odpadami jest brak właściwej kontroli odpowiedzialnych instytucji. Budzące wątpliwości praktyki jednego z przewoźników, które udokumentowane zostały w ZGO Gać, pokazują, że taka kontrola jest absolutnie niezbędna. Odpierając zarzuty, że stwierdzenie

Pora na biorecykling

2 lata temu 0

Większość kampanii promujących selektywną zbiórkę odpadów koncentruje się na tworzywach sztucznych, szkle i papierze. Pomijamy jednak problem bioodpadów, które stanowią blisko 50% naszych odpadów komunalnych! Tworzywa sztuczne, szkło i papier to ważne surowce wtórne i należy bardzo konsekwentnie dbać, by

Rozmawiajmy!

2 lata temu 0

Szanowni ministrowie, marszałkowie i posłowie, którzy stanowicie prawo środowiskowe – nie bójcie się krytyki i przyjeżdżajcie na nasze konferencje branżowe! Pochwały i przytakiwanie niczego nie uczą. Tylko merytoryczna krytyka powie wam prawdę, czy prawo, które stanowicie, jest coś warte. Jeżeli

Efektywna instalacja fermentacji metanowej

2 lata temu 0

Dobrze zaprojektowana i prowadzona instalacja, mająca na celu odzysk energii w postaci biogazu, powinna przynosić zakładom gospodarki odpadami mierzalne korzyści finansowe. Na co należy zwrócić szczególną uwagę? W ramach gospodarowania odpadami oprócz odzysku surowców konieczne jest przetwarzanie frakcji biologicznej odpadów.